OSTEO.LIVE Hanna Siomava

730 118 181
Adres w Warszawie:

Bracka 22, 00-032
SZCZEGÓŁY NIŻEJ
w FILMIE i TEKŚCIE

Wejście do arki, na lewo,
2 piętro (3й этаж), na prawo.
Szkoła „BrainBoost”.
Kod do domofonu:
99 „KLUCZ” 2191
Najpierw pchamy drzwi,
później ciągniemy/otwieramy.