HANNA SIOMAVA

Osteopata

tel. 451515200

Co to Jest Osteopatia?

Osteopatia to element systemu opieki zdrowotnej, w którym do stawiania diagnozy i leczenia wykorzystywane jest badanie manualne.

Osteopatia traktuje ciało ludzkie jako całość, nie ograniczając się jedynie do badania jego wybranych części.

Osteopata opiera się przede wszystkim na bardzo dokładnym rozumieniu anatomii człowieka, wiedzy w jaki sposób poszczególne elementy organizmu są ze sobą połączone i jaki wywierają na siebie wpływ.

Badanie osteopatyczne ma na celu odnalezienie pierwotnej dysfunkcji, która często jest odległa w czasie i pozornie wydaje się nie mieć bezpośredniego wpływu na bieżące dolegliwości.
Mogą być to konsekwencje wcześniej przebytych urazów, w tym także okołoporodowych, operacji, chorób infekcyjnych, ale też nieprawidłowej higieny życia i pracy czy stresu.

Podczas terapii osteopata próbuje wpłynąć na tą pierwotną przyczynę, a nie tylko na jej skutki.